Monday, December 20, 2010

Generasi Muda

Generasi sekarang lebih suka menunding jari salahkan kepada generasi terdahulu akan kelacuran sekarang daripada berusaha untuk memartabatkanya semula